Artist Statement

Ik gebruik mijn schilderijen als middel om mensen die ongezien blijven op de voorgrond te plaatsen, ze te eren en anderen er mee te verbinden. Ik vertolk mijn ervaringen op doek en bied een authentieke toegang tot een onbekende wereld; groepen mensen in de meest ontoegankelijke en geïsoleerde delen van de wereld zoals de Fulani gemeenschappen in de Boe regio (West-Afrika). Enkele jaren geleden leefde en werkte ik samen met deze gemeenschappen in een bosbeschermingsproject. Deze groepen leven zo geïsoleerd dat een deel van de mensen daar nog niet in aanraking was gekomen met Westerse mensen zoals ikzelf.
Ik voel me bevoorrecht dat ik een deel van hun levenswijze heb mogen ervaren. Ik besef ook het belang om een brug te slaan tussen hun wereld en die van ons.
Mijn schilderijen hebben in dit werk een sleutelpositie.
We wonen in twee totaal verschillende samenlevingen, maar we leven in een wereld die we samen moeten inrichten.
De mensen die in geïsoleerde delen van de wereld leven zijn onzichtbaar in het Westen. Ze bestaan voor ons niet. En hun levenswijze komt steeds meer onder druk te staan. Hun eeuwenoude rituelen, wijsheid en kennis gaan verloren. Ze tonen ons inspirerende verschillen die van belang zijn in onze gezamenlijke zoektocht naar meer verbonden manieren van leven met elkaar en de natuur. Daarom zet ik mijn eigen ervaringen daarmee via mijn doeken op de voorgrond. Ik ben schatplichtig aan deze mensen, hun manier van leven, en aan de maatschappij die mij hier in het Westen de kans gaf te gaan studeren.

Ik besef mijn positie als witte vrouw en het risico van whitesplaining in mijn werk, maar ik heb geen keus. Alleen ik heb het gezien dus alleen ik kan het anderen laten zien.
Daarom schilder ik bewust extra eerlijk. Ik spreek niet namens hen. Ik romantiseer hen niet. Ik vertaal alleen met verf en kwast wat ik heb gezien.
Alleen zo wordt een gat in onze waarneming gevuld en een eerlijke afspiegeling van de wereld waarin wij leven getoond.
Zo draag ik bij aan het oeuvre van collega-kunstenaars die het onzichtbare zichtbaar maken en werken aan het behoud van de verhalen en waarden die afwijken van wat wij ‘normaal’ noemen.