Skip to main content

Heilige Bossen

Mijn schilderijen zijn ontstaan uit mijn leven in de Boé regio, een van de meest ontoegankelijke delen van Guinea-Bissau. De Boé is zo geïsoleerd dat een deel van de mensen met wie ik in 2017 leefde en werkte nog niet in aanraking was gekomen met Westerse mensen zoals ikzelf.
In de Boé werkte ik als ecoloog samen met de Fulani gemeenschappen aan het behoud van hun heilige bossen. Heilige bossen zijn oude bossen die in stand worden gehouden door spirituele overtuigingen en traditionele praktijken van mensen die in hun omgeving wonen. In de Boé zijn heilige bossen gewijd aan voorouderlijke geesten en het is vanuit hun spirituele overtuigingen en activiteiten dat de inwoners eerbied en openheid hebben voor verscheidene levensvormen. Zo leven ze verbonden met het mystieke, het verleden en de natuurlijke wereld, maar ook met de diversiteit binnen hun gemeenschap. In deze context worden ouderen en mensen met een beperking niet aan de kant gezet, vervullen traditionele healers en hoog sensitieven een belangrijke rol in de samenleving en worden dieren gezien als onze voorouders in een ander lichamelijk gewaad.

Mijn half jaar in de bossen van de Boé vormde een levensveranderde ervaring.

Deze ervaring bevat te veel betekenis om onder woorden te brengen. Daarom vang ik in mijn schilderijen mijn gevoelens en ervaringen in vorm en kleur.
Mijn werk is een ode aan de inwoners van de Boé. Aan hun gezamenlijkheid, de wijsheid en het spiritueel contact met hun voorouders en de natuur.
Tegelijkertijd zijn mijn schilderijen een instrument om hun ongehoorde verhalen en perspectieven een stem te geven. Zo wil ik bijdragen aan het tonen van onderbelichte aspecten van de wereld waarin wij in leven en aan nieuwe verhalen en waarden in de maatschappij.
In essentie wil ik via mijn doeken inspireren om een nieuwe manier van leven te vormen die luistert naar de signalen en stemmen van andere mensen en andere wezens. Een levenswijze die solidair is met alles wat is en leeft.