Skip to main content

Huidig project

In samenlevingen die gekoloniseerd werden, vind je invloeden van kolonisatie terug in gender. In deze gemeenschappen heeft het kolonialisme een gewelddadige mannelijkheid gevormd, die tot uiting komt in de macht die mannen nog steeds hebben over het leven van vrouwen. Onderzoek toont aan dat in samenlevingen die gekoloniseerd werden, geweld geworteld is in de cultuur en sociaal gelegitimeerd is. Vrouwen hebben dagelijks te maken met fysiek geweld, emotioneel- en/of seksueel misbruik (Brazilian Journal of African Studies, 2020).

De kwetsbaarheid van vrouwen in samenlevingen die gekoloniseerd werden raakt Anna. Door haar eigen ervaringen als vrouw, maar ook door de verantwoordelijkheid die ze voelt vanwege haar Portugees-Nederlandse identiteit.
Voor verdieping in de genderproblematiek reisde ze in 2023 en 2024 naar São Tôme. Een eiland voor de kust van Gabon, dat diep is beïnvloed door het slavernijverleden. De Portugezen koloniseerde São Tôme en de Nederlanders hebben een grote rol gespeeld bij de kolonisatie en slavenhandel op het eiland. Met de focus op São Tôme wil Nunes een groter geheel van de koloniale geschiedenis aanspreken. Niet enkel de pijnlijke invloeden in Suriname en Caribisch Nederland, maar ook in alle andere gebieden waar we niks van horen, maar Nederland wel macht op heeft gehad.

Het thema genderongelijkheid als gevolg van kolonisatie is niet vaak gehoord, maar relevant, nu er aandacht is voor de koloniale geschiedenis, de positie van de vrouw en de discriminatie in genderidentiteiten.

In São Tôme verbleef Nunes in residentie bij SOMA, een ngo die zich inzet tegen de achtergestelde positie van de vrouw. Tijdens haar residentie hielp Nunes mee met SOMA’s activiteiten en kreeg ze inzicht in de alledaagse consequenties van het slavernijverleden in de realiteit van meisjes en vrouwen. In tientallen tekeningen verwerkt ze de verkregen kennis, inzichten en ervaringen en maakt ze de kwetsbare situatie van vrouwen zichtbaar en invoelbaar voor een toeschouwer. Naast deze realiteit schildert en boetseert ze de werkelijkheid die ze wil zien. Een veilige wereld, waarin meisjes en vrouwen vrij zijn om zichzelf te zijn. Hierin onderzoekt Nunes haar rol als vrouw, de bekentenis van een naakte vrouwenlichaam en de keuzes die je maakt als je vrij en veilig voelt.

Met het project verzet Anna Nunes zich tegen het geweld tegen vrouwen en brengt ze de waarheid naar buiten over het kolonialisme die de huidige ongelijkheden in gender heeft voortgebracht.

Met dank aan SOMA en het Fonds voor Cultuurparticipatie.