Skip to main content
 
 
 

Ik ben geïnteresseerd in groepen mensen die niet altijd worden gezien of gehoord

OVER

In haar interdisciplinaire praktijk, verbind Nunes zichzelf met ecologische en maatschappelijke thema’s.

Anna Nunes (1993, PT/ NL, gevestigd in Den Haag) is voornamelijk geïnteresseerd in groepen mensen die niet altijd worden gezien of gehoord. In haar laatste project, Heilige Bossen, richt Nunes zich op het behoud van animistische bossen. In 2018 kreeg Anna in 2018 een award toegekend door de Faculteit van Resource Ecologie aan de Universiteit van Wageningen. Een award voor de uitvoering van haar project en haar samenwerking met de lokale bevolking van de Boé regio, Guinea-Bissau. Voor de realisatie van een nieuw project, gebaseerd op genderongelijkheid, ontving Anna in 2023 een bijdrage van Cultuurparticipatie.

The coloniality of gender

Sacred Forests